Traininguri, seminarii & workshopuri

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltarea continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Koncylion sprijină lideri și echipe în dezvoltarea competențelor și îndeplinirea obiectivelor. Fie că este vorba despre abilități personale sau competențe profesionale, Koncylion oferă soluții personalizate care aduc plusvaloare.

Aplicând o abordare interdisciplinară, Koncylion creează pentru Beneficiar instrumente care îl ajută să crească vânzările, să se dezvolte și să obțină rezultate remarcabile.

Trainingurile, seminariile și workshopurile susținute de Koncylion îndrumă Beneficiarii în dezvoltare, de la primul pas la performanță.

Cauți un trainining, un seminar sau un workshop care să dezvolte competențele de comunicare asertivă? Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri adaptate necesităților reale de comunicare ale Beneficiarilor. Astfel, prin tehnici de ascultare și dialogare care facilitează atingerea obiectivelor de comunicare, Koncylion dezvoltă capacitatea de comunicare asertivă și crește eficiența în comunicare.

Prevenirea, gestionarea și soluționarea echitabilă a conflictelor pot fi decisive în managementul unei organizații. Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri dedicate îmbunătățirii capacității de management al conflictelor, sprijinind Beneficiarii să dezvolte colaborări constructive.

Pentru a obține rezultate remarcabile, este necesară o abordare inedită. Aplicând o abordare interdisciplinară, Koncylion sprijină Beneficiarii să își îmbunătățească performanțele prin traininguri, seminarii și workshopuri de stimulare a creativității și dezvoltare a capacității de inovare.

Managementul de proiect implică un mix de competențe și metode de lucru.  De la planificare la implementare, de la prioritizarea la eficientizarea proceselor de lucru, fiecare etapă se poate dovedi decisivă în managementul proiectelor. Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri pentru formarea și perfecționarea competențelor de management de proiect.

Atunci când este incorect gestionat, stresul poate afecta performanțele. Koncylion dezvoltă și susține traininguri, seminarii și workshopuri dedicate îmbunătățirii rapide a tehnicilor de eliberare de stres, cu aplicabilitate în domenii variate de activitate.

Timpul este una dintre principalele resurse pe care le putem valorifica pentru atingerea obiectivelor. Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri dedicate persoanelor și organizațiilor interesate să își dezvolte capacitatea de a folosi timpul în favoarea lor. Pentru că proiectele finalizate cu brio, în timp util, implică un management corect al timpului.

Fie că obiectivul este de a vinde un serviciu, un produs sau o idee, o prezentare de impact te poate ajuta să obții reacții și rezultate pe măsura așteptărilor. Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri pentru îmbunătățirea competențelor de creare a unor prezentări de impact, prin care să captivezi și să convingi mai ușor publicul.

Dezvoltarea profesională continuă reprezintă cheia succesului pentru multe dintre organizațiile competitive. De aceea, pentru a sprijini organizațiile să își atingă obiectivele, Koncylion susține inclusiv cursuri de formare de formatori.  

Astfel, prin traininguri, seminarii și workshopuri pentru formatori de formatori, sunt pregătiți lideri orientați spre performanță.

Liderii și organizațiile de succes își dezvoltă continuu capacitatea de persuasiune. Astfel, prin aplicarea unor competențe și instrumente psihologice de convingere, reușesc să influențeze pozitiv, să vândă și să își atingă obiectivele.

Aplicând principiile influenței pozitive, Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri care dezvoltă competențe de persuasiune aplicabile în domenii variate de activitate.

Rezolvarea unei probleme începe cu o analiză la 360 de grade a cauzei și continuă cu aplicarea metodelor potrivite pentru eliminarea acesteia și remediere. Koncylion oferă consultanță în procesul soluționării problemelor și sprijină organizațiile să le rezolve eficient și să se dezvolte durabil.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care dezvoltă competențe și instrumente pentru eficientizarea procesului de soluționare a problemelor.

De la discursuri de mobilizare la prezentări business, nu puține sunt situațiile în care comunicarea și vorbitul în public pot fi decisive. Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care Beneficiarii învață să își depășească teama de a vorbi în public și își perfecționează competențele de comunicare prin exersarea unor tehnici specifice oratoriei.

Sub îndrumarea Koncylion, vorbitul în public se învață mai ușor.

Vrei să urmezi un curs de comunicare non-verbală? Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să își dezvolte competențele de comunicare prin îmbunătățirea limbajului non-verbal: de la postură și gesturi la mimică și imagine.

Astfel, prin perfecționarea tehnicilor de comunicare non-verbală, Koncylion susține Beneficiarii, organizații și lideri, să capteze mai ușor atenția publicului și să comunice eficient.

Modul în care emoțiile sunt gestionate poate influența reușita unei negocieri sau a unui discurs. Koncylion sprijină Beneficiarii să își îmbunătățească managementul emoțiilor prin traininguri, seminarii și workshopuri interactive, bazate pe know-how aplicabil în situații și organizații dintre cele mai diverse.

Concret: Koncylion oferă consultanță pentru managementul emoțiilor negative și transformarea celor pozitive în emoții constructive.

Atunci când sunt adaptate unor obiective de dezvoltare bine definite, jocurile și activitățile de team building contribuie decisiv la îmbunătățirea performanțelor la nivel de echipă. O confirmă companiile inovatoare, în care managementul resurselor umane este prioritate zero, iar trainingurile și evenimentele de team building se numără printre cele mai eficiente instrumente de management.

Prin programele de team building concepute și implementate, Koncylion sprijină organizațiile să formeze echipe performante și să accelereze dezvoltarea.

Echipele care obțin performanțe remarcabile sunt echipe ale căror membri se respectă reciproc și colaborează eficient. Astfel, atunci când există spirit de echipă, iar membrii echipei se susțin reciproc, misiunea este îndeplinită cu brio.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri care facilitează îmbunătățirea relațiilor și proceselor de lucru la nivel de echipă.

Deciziile profitabile sunt decizii corect fundamentate, rezultate în urma unor procese decizionale care iau în calcul fiecare variabilă ce poate influența îndeplinirea obiectivelor. De la cercetare la implementare, de la stabilirea obiectivelor la rezultate.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri dedicate elaborării și implementării de procese decizionale eficiente.

Liderii vizionari sunt cei care propun o direcție și îi inspiră pe oameni să acționeze, punând în corelație aspirațiile acestora și obiectivele organizației. Astfel, motivează și coordonează membrii organizației, de la definirea viziunii la implementare.

Koncylion elaborează și susține inclusiv traininguri, seminarii și workshopuri care antrenează capacitatea liderilor de a conduce o echipă prin aplicarea unui stil de leadership vizionar.  

O delegare eficace a sarcinilor facilitează îndeplinirea obiectivelor și poate crește performanțele organizației. Atribuirea corectă a proiectelor și responsabilităților către membrii echipei coordonate reprezintă una dintre cele mai bune metode de gestionare eficientă a timpului, cât și de motivare și dezvoltare a angajaților.

Koncylion elaborează și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină managerii să își dezvolte competențele manageriale și să coordoneze implementarea proiectelor cu minimum posibil de intervenție directă.

De la eficientizarea procedurilor operaționale la dezvoltarea resurselor umane, fiecare proces și fiecare componentă de lucru poate influența pozitiv productivitatea și rezultatele finale. De aceea, managementul performanței este o activitate esențială pentru dezvoltarea durabilă a oricărei organizații.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să dezvolte instrumente eficiente pentru managementul performanței, aplicabile atât în evaluarea și managementul performanțelor individuale, cât și la nivel de organizație.

Formarea și dezvoltarea echipelor reprezintă una dintre principalele provocări în drumul spre performanță. Prin urmare, unele dintre cele mai profitabile investiții rămân cele dedicate resurselor umane – de la servicii de consultanță în recrutare la cursuri, activități și jocuri menite să faciliteze dezvoltarea echipei de lucru, fie că vorbim despre dezvoltarea echipei de vânzări, a echipei de creație sau a celei de management.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să dezvolte echipe performante, capabile de adaptare și inovare.

Nici o organizație nu este ferită de riscuri. De aceea, managementul riscului se află permanent în atenția managerilor care conștientizează că este mai bine să previi, decât să tratezi.

Mai mult decât atât, identificarea din timp a riscurilor poate însemna dobândirea unor avantaje competitive în fața concurenței. De exemplu, în urma elaborării unui plan de management al riscului, poate rezulta necesitatea de a regândi un plan de investiții sau de a reconfigura un proces de lucru.

Prin urmare, managementul riscului într-o firmă este esențial în fundamentarea unor strategii constructive și a unor decizii profitabile –  fie prin eliminarea sau atenuarea riscurilor, fie prin redresare și diminuarea pagubelor rezultate în cazul materializării unui risc.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri care dezvoltă competențele necesare pentru identificarea, analiza și gestionarea riscurilor ce pot afecta o organizație sau un proiect. Astfel, Koncylion sprijină antreprenorii și organizațiile să elaboreze și să implementeze planuri de management al riscului care sporesc eficiența operațională și economică.

Managementul schimbării în cadrul unei companii este o componentă cheie a strategiei de dezvoltare, capacitatea de adaptare la schimbare fiind unul dintre principalele atuuri ale organizațiilor competitive. De aceea, într-un mediu socio-economic în continuă schimbare, modul în care o companie răspunde la schimbările apărute în piață poate afecta sau poate accelera dezvoltarea acesteia pe termen lung.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să elaboreze și să implementeze planuri eficiente pentru managementul schimbării.

O misiune îndeplinită cu brio este o misiune îndeplinită de o echipă motivată. Cum motivezi echipa și care sunt greșelile pe care trebuie să le eviți? Acestea sunt doar două din întrebările stringente privind motivarea angajaților, întrebări la care Koncylion răspunde prin traininguri, seminarii și workshopuri adaptate echipelor beneficiare.

Fie că este vorba despre motivarea echipei de vânzări sau a unei echipe de lucru dedicate creației sau producției, Koncylion sprijină Beneficiarii să dezvolte și să coordoneze echipe motivate să obțină performanțe remarcabile.

Pentru a îndeplini cu brio o misiune, coordonarea unei echipe poate necesita metode diferite de la un proiect la altul sau de la o situație la alta. De aceea, liderii care au capacitatea de a-și adapta stilul de conducere obțin rezultate mai bune.

Aplicarea unui model de leadership situațional presupune o abordare flexibilă, adaptată echipei și contextului. Necesită inteligență emoțională, comunicare constructivă și implicare continuă în motivarea echipei.

Koncylion concepe și susține cursuri de leadership situațional – traininguri, seminarii și workshopuri – prin care sprijină liderii să dezvolte și să coordoneze echipe eficiente.

De la viziune la rezultate, drumul corect spre performanță este cel care urmărește coordonatele unei strategii atent fundamentate. Prin urmare, o misiune reușită începe cu o planificare strategică de la A la Z: de la analiza situației actuale la evaluarea performanțelor rezultate după implementarea strategiei elaborate.

Koncylion concepe și susține cursuri pentru dezvoltarea competențelor de planificare strategică – traininguri, seminarii și workshopuri, sprijinind astfel Beneficiarii să dezvolte proiecte sau afaceri durabile.

Marketingul organizațional vizează organizațiile care au drept target alte organizații: companii, instituții, sau ONG-uri. Astfel, fie că scopul este de a genera profit sau de a dezvolta proiecte cu impact social pozitiv, o abordare eficientă implică un mix de activități de marketing organizațional.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor de marketing organizațional prin care sprijină Beneficiarii să dezvolte parteneriate de succes.

Managementul așteptărilor poate influența – pozitiv sau negativ – activități, rezultate și percepții.

 

De exemplu, așteptările setate prin marketingul către consumator influențează modul în care este percepută calitatea unui produs sau a unui serviciu. Dacă i se promite mai mult decât consideră că primește, consumatorul percepe raportul preț/ calitate ca fiind unul dezavantajos. Dacă așteptările îi sunt îndeplinite sau depășite, atunci percepe raportul preț/ calitate ca fiind unul corect, respectiv avantajos.

Când vine vorba despre managementul resurselor umane, așteptările comunicate de angajator, de exemplu, pot influența performanțele angajatului. Atunci când este motivat de încrederea acordată de angajator, angajatul capătă mai multă încredere în abilitățile propriii și se mobilizează pentru a livra rezultate la înălțimea așteptărilor.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să folosească în favoarea lor managementul așteptărilor.

Inventatorul și omul de afaceri Thomas Edison spunea că în viață nu primești niciodată ceea ce meriți, primești ceea ce negociezi. Fie că îi veți da sau nu dreptate antreprenorului Edison, un bun negociator este, fără îndoială, avantajat când vine vorba despre negocierea unui contract sau soluționarea unui conflict.

Koncylion sprijină Beneficiarii să își dezvolte abilitățile de negociere prin traininguri, seminarii și workshopuri adaptate domeniilor de activitate în care aceștia activează – de la negocierea în afaceri și vânzări la negocieri al căror scop nu este profitul financiar.

Credibilitatea în fața clientului și câștigarea încrederii sale sunt primii pași spre o vânzare reușită. Continuă cu înțelegerea necesităților pe care clientul le are și cu o bună cunoaștere a pieței și a concurenței. Prin urmare, comunicarea eficientă în vânzări necesită inclusiv capacitate de ascultare activă și de persuasiune în comunicarea propriu-zisă, în prezentarea ofertei și negocierea contractului.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri care dezvoltă competențele de comunicare în vânzări și oferă Beneficiarilor atuurile necesare pentru a crește rata de succes.

O afacere profitabilă se construiește în jurul clientului, de la branding la vânzare. Ce presupune orientarea către client? Implicare continuă în dezvoltarea relației furnizor-client: o abordare centrată pe rezolvarea necesităților reale ale clientului, anticiparea celor pe care le-ar putea întâmpina și managementul relației post-vânzare.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să dezvolte afaceri orientate către client și să gestioneze în mod profitabil dinamica relației furnizor-client.

O prezentare de impact crește considerabil șansele de a încheia cu succes o vânzare. Care sunt cele mai eficiente tehnici de prezentare și cum elaborăm prezentări de vânzare prin care să captivăm și să convingem mai ușor? Iată doar două din întrebările la care Koncylion oferă răspunsuri și soluții testate și perfecționate pe parcursul a peste 12 ani, în domenii diverse de activitate.

Koncylion concepe și organizează traininguri, seminarii și workshopuri dedicate celor care vor să creeze și să susțină prezentări cu impact cuantificabil în creșterea vânzărilor.

De la elaborarea strategiei de vânzare la activitatea post-vânzare, managementul vânzărilor este un proces care integrează un mix de resurse și componente: logistică și distribuție, resurse umane, pregătirea și derularea activităților de vânzare propriu-zisă, customer service și customer care.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri dedicate managerilor de vânzări și antreprenorilor care vor să dezvolte echipe eficiente și afaceri competitive.

Resursele dedicate pentru a gestiona relația cu clienții reprezintă una dintre investițiile strategice în dezvoltare. Echipa responsabilă de relaționarea cu clienții poate contribui semnificativ la dezvoltarea unei relații comerciale de lungă durată între brand și consumator. Prin urmare, personalul dedicat activităților de customer service/ customer care trebuie să aplice o abordare empatică, orientată spre a oferi întotdeauna suport de real folos.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri care dezvoltă competențele de relaționare comercială și sprijină Beneficiarii să gestioneze eficient portofoliul de clienți.

Într-o piață tot mai competitivă, profitabilitatea este tot mai mult influențată de capacitatea de retenție și fidelizare a clienților.  Astfel, dezvoltarea și implementarea unor programe de loialitate devine o componentă de business cel puțin la fel de importantă precum atragerea de noi clienți.

Koncylion organizează traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să dezvolte soluții eficiente pentru retenția și fidelizarea clienților.

Dezvoltarea durabilă a unei comunități începe cu elaborarea unui plan de management strategic, care să corespundă necesităților reale din teritoriu. Astfel, de la formularea și implementarea strategiei la evaluarea rezultatelor, fiecare etapă implică resurse și acțiuni care necesită o abordare pragmatică, fundamentată pe o planificare strategică.

Koncylion concepe și susține traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să creeze și să deruleze planuri de management strategic aplicabile în contextul procesului de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală.

Planificarea și elaborarea unei strategii de dezvoltare locală urmărește valorificarea responsabilă a resurselor disponibile în vederea unei dezvoltări durabile a comunității. Prin urmare, se impune o analiză a situației actuale, pentru identificarea și prioritizarea problemelor existente la nivelul comunității, analiză care va fundamenta formularea strategiei propriu-zise.

Pentru a sprijini Beneficiarii în planificarea strategică și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, Koncylion organizează traininguri, seminarii și workshopuri care facilitează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare.

Bunăstarea unei comunități este direct influențată de acțiunile administrative întreprinse în vederea soluționării problemelor și aspirațiilor pe care cetățenii le au. Astfel, de la deciziile politico-administrative la managementul resurselor (know-how, resurse umane, resurse financiare), fiecare măsură luată în administrația publică poate fi un pas decisiv spre dezvoltarea durabilă a comunității.

Koncylion organizează traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină Beneficiarii să contribuie la dezvoltarea comunităților printr-o mai bună coordonare a programelor de politici publice, de la fundamentare și implementare la monitorizare și evaluare.

Managementul relațiilor dintre instituții reprezintă cheia unei cooperări constructive. Astfel, pentru ca instituțiile din cadrul administrațiilor publice locale și al organizațiilor guvernamentale să lucreze eficient împreună, fiecare organizație participantă trebuie să își dezvolte capacitatea de comunicare și de relaționare, atât la nivel intern, cât și extern.

Koncylion organizează cursuri pentru dezvoltarea relațiilor interinstituționale – traininguri, seminarii, workshopuri, sprijinind astfel Beneficiarii să îmbunătățească relațiile de colaborare dintre instituții și să eficientizeze procesele de lucru.

De la facilitarea accesului la informațiile de interes public la consultarea cetățenilor, de la informare la dialog, comunicarea cu cetățenii poate contribui semnificativ la dezvoltarea comunității. Prin urmare, o bună comunicare între instituții și cetățeni înseamnă mai mult decât asigurarea serviciilor publice. Presupune colaborare.

Koncylion organizează traininguri, seminarii și workshopuri prin care sprijină administrațiile publice locale și instituțiile guvernamentale să comunice și să coopereze eficient cu cetățenii.

Buna funcționare a unei comunități necesită inclusiv implicarea cetățenilor. Pentru ca acțiunile administrative să corespundă necesităților și aspirațiilor pe care cetățenii le au, este necesară o participare activă a reprezentanților societății civile, fie aceștia simpli cetățeni, grupuri de interese sectoriale sau organizații neguvernamentale. Cu alte cuvinte, administrațiile publice și societatea civilă trebuie să lucreze împreună la formularea politicilor publice, astfel încât deciziile care privesc acea comunitate să faciliteze o dezvoltare durabilă, în beneficiul tuturor cetățenilor.

Pentru a sprijini autoritățile publice să obțină feedback și susținere din partea societății civile prin metode de consultare publică, Koncylion organizează traininguri, seminarii și workshopuri care dezvoltă competențele de consultare.

Dezvoltarea durabilă a unei comunități începe cu înțelegerea corectă a conceptului de dezvoltare durabilă și cu asumarea deplină a obiectivelor rezultate. De la identificarea și oportunităților la planificarea acțiunilor și valorificarea responsabilă a resurselor.

Koncylion organizează seminarii prin care sprijină Beneficiarii – primari, reprezentanți ai prefecturilor și ai consiliilor județene, ai mediului academic si ai societății civile – să fundamenteze, să elaboreze și să implementeze strategii pentru dezvoltarea durabilă.

Dreptul la egalitatea de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene. Astfel, fiecare persoană – indiferent de origine etnică, religie, naționalitate, categorie socială, convingeri, sex, vârstă sau handicap – trebuie să beneficieze de drepturile și libertățile recunoscute prin lege, astfel încât să poată participa liber la viața economică și socială.

Koncylion organizează seminarii prin care sprijină Beneficiarii – persoane discriminate și organizații dedicate persoanelor discriminate sau care prezintă risc de discriminare – să își dezvolte cunoștințele privind egalitatea de șanse, să combată discriminarea și să contribuie la dezvoltarea unei societăți care respectă principiul egalității de șanse.

> Comunicarea asertivă
> Managementul conflictelor
> Creativitate și inovație
> Managementul proiectelor
> Eliberarea de stres
> Managementul timpului
> Prezentări de impact
> Formare de Formatori (ToT)
> Principiile influenței pozitive
> Procesul soluționării problemelor
> Comunicarea și vorbitul în public
> Comunicare non-verbală
> Managementul emoțiilor

> Team building
> Team bonding
> Procese decizionale
> Leadership vizionar
> Delegare eficace
> Managementul performanței
> Dezvoltarea echipelor
> Managementul riscului
> Managementul schimbării
> Motivarea echipei
> Leadership situațional
> Planificarea strategică
> Marketing organizațional
> Managementul așteptărilor

> Negociere
> Comunicarea în vânzări
> Orientarea către client
> Prezentări de vânzare
> Managementul vânzărilor
> Relația cu clienții (Customer Care și Customer Service)
> Retenția și fidelizarea clienților

> Management strategic în contextul procesului de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală
> Planificare strategică și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
> Politici publice
> Dezvoltarea relațiilor interinstituționale
> Comunicarea cu cetățenii
> Metode de consultare publică
> Seminar – Dezvoltare durabilă
> Seminar – Egalitatea de șanse

STUDIU DE CAZ - Analiză organizațională & training

O companie din top 3 la nivel național, reprezentant și distribuitor în domeniul echipamentelor și al consumabilelor de laborator, a contractat Koncylion pentru un training pentru vânzări, la nivel de echipă, pentru unul dintre punctele de lucru din țară.

În vederea realizării unui training care să răspundă exact necesităților reale ale Beneficiarului, a fost propusă în primă fază o analiză a competențelor întregului personal, dar și o analiză a climatului socio-economic organizațional.

În urma acestei analize, s-a concluzionat că se impune nu doar dezvoltarea competențelor de vânzări, ci și adoptarea unei abordări care să vizeze activități de tip team-bounding și de testare și însușire a unor noi proceduri interne de lucru, completate de o reconfigurare a politicii salariale.

Astfel, prima etapă a constat în crearea unui training personalizat, potrivit situației identificate și obiectivelor stabilite, structurat pe mai multe componente. Trainingul a fost conceput astfel încât să crească gradul de coeziune în echipă, să îmbunătățească atmosfera de lucru, eficiența și gradul de satisfacție al angajaților, iar aceștia să își dezvolte competențele în vânzări.

În următoarea etapă, s-a realizat un raport de evaluare însoțit de un set de recomandări privind stilul managerial necesar echipei și îndrumări pentru implementarea unei noi politici pentru acordarea bonusurilor, raportate la performanțele angajaților.

Trainingul desfășurat și soluțiile de management propuse au ajutat compania să crească motivația echipei și să obțină în același timp creșterea valorică a vânzărilor.

servicii_koncylion_studii_de_piata_si_sondaje_de_opinie

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_analize_big2

Cele mai bune decizii manageriale sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a factorilor implicați și a mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, rezultatele analizelor oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_strategii_planuri

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. Astfel, pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_marketing_design_comunicare_pr_branding

Piața de consum a devenit un teritoriu vast, în care procesul de vânzare este o misiune de cucerire. Pentru a îndeplini misiunea, sunt necesare concepte de marketing inedite și instrumente eficiente.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_training

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltare continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_consultanta_in_management

Proiectele de succes au la bază decizii bine calculate și resurse valorificate inteligent. În consecință, modelul de management aplicat într-o organizație este decisiv, iar serviciile de consultanță în management pot face diferența între eșec și rezultate remarcabile.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_solutii_online

Prezența în mediul online este astăzi o necesitate, nu doar o simplă opțiune. Tehnologiile digitale deschid noi orizonturi și facilitează dezvoltarea, comunicarea și comerțul. Astfel, prin soluțiile online potrivite se accelerează îndeplinirea obiectivelor.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_a-z

Serviciile oferite de Koncylion generează performanță măsurabilă și deschid calea spre noi orizonturi ale dezvoltării. De la stabilirea obiectivelor la îndeplinirea misiunii. Consultă lista serviciilor Koncylion afișate în ordine alfabetică.

Citește mai mult >

ABORDARE

Performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Koncylion aplică o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă. Analizează totul la 360 de grade și își asumă proiectele de la A la Z. De la viziune la implementare, utilizând inclusiv instrumente proprii de lucru.

Citește mai mult >

Aviația militară necesită pasiune, antrenamente cu mii de ore de zbor și o echipă perfect sincronizată, dedicată misiunii.

Koncylion respectă aceleași principii. Și la fel ca în aviație, stabilește obiective clare și planifică fiecare operațiune cu precizie. Analizează toate condițiile pentru desfășurarea misiunii, identifică riscuri și furnizează soluții eficiente, asigurând beneficiarului servicii complete de consultanță.

Koncylion își asumă rolul de aliat, pe care îl îndeplinește având drept țintă performanța.

”Am beneficiat exact de soluția de care echipa noastră avea nevoie: un training care a produs schimbări reale în timp util. Vânzările au crescut, iar atmosfera în cadrul echipei este mai bună ca niciodată.”

Testimonial Beneficiar  – Analiză organizațională, traning, evaluarea & recomandări, 2014