Strategii & planuri

Pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și de o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite. 

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. 

Koncylion privește lucrurile interdisciplinar, stabilește conexiuni și concepe atât harta obiectivelor de business, cât și mijloacele prin care aceasta poate fi parcursă eficient. În acest mod, livrează soluții complete pentru îndeplinirea misiunii și explorarea de noi oportunități.

Strategiile și planurile concepute de Koncylion conduc spre performanță durabilă.

1. ANALIZĂ
Koncylion utilizează instrumente și metodologii științifice, dar și propriile instrumente de analiză, testate și perfecționate.

2. ELABORARE
Pentru a avea garanția unui document strategic care să ducă  la o dezvoltare durabilă, Koncylion folosește rezultatele analizelor anterioare și implică beneficiarii și factorii interesați.

3. IMPLEMENTARE
Întrucât adevăratele provocări apar în etapa de implementare, Koncylion este alături de beneficiar și în această fază.

4. EVALUARE
Calitatea unei strategii se cuantifică la finalul perioadei de implementare, iar Koncylion își asumă acest lucru.

STRATEGII & PLANURI

Dezvoltarea și implementarea mixului de marketing potrivit implică o bună cunoaștere a pieței țintă, creativitate și o mobilizare eficientă a resurselor investite. O strategie de marketing convergentă cu obiectivele propuse reunește toate aceste componente și le valorifică în avantaje competitive care să genereze rezultate.

Koncylion elaborează și implementează strategii de marketing adaptate necesităților de business și sprijină beneficiarii să abordeze eficient piața vizată.

O strategie construită în jurul consumatorului, fundamentată pe cunoașterea în profunzime a pieței, facilitează optimizarea tehnicilor de negociere și vânzare. Astfel, administrarea eficientă a resurselor financiare și umane, corelată cu obiectivele de business stabilite și raportată la necesitățile consumatorului, va aduce beneficiarului cele mai bune rezultate posibile în raport cu efortul investit.

Koncylion dezvoltă strategii de vânzări care furnizează beneficiarului instrumentele și coordonatele necesare pentru a răspunde inteligent cererii de bunuri și/ sau servicii în vederea maximizării profitului.

Succesul unei afaceri depinde inclusiv de capacitatea de a răspunde eficient cererii de bunuri și/ sau servicii. Managementul corect al costurilor de aprovizionare și depozitare, identificarea celor mai rentabile canele de distribuție și dezvoltarea rețelei de puncte de desfacere stau la baza unei strategii de distribuție câștigătoare.

Koncylion concepe strategii de distribuție care creează avantaje în fața concurenței și facilitează acoperirea pieței printr-o abordare avantajoasă.

O comunitate puternică se construiește pe baza unei viziuni bine fundamentate, pornind de la necesitățile reale ale cetățenilor. De aceea, stabilirea coordonatelor de dezvoltare, conform priorităților identificate la nivel local, este esențială pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

Koncylion elaborează strategii de dezvoltare locală menite să susțină implementarea de proiecte cu impact pozitiv la nivelul întregii comunități.

Proiectele care vizează o dezvoltare durabilă trebuie să corespundă atât necesităților actuale, cât și celor aferente următoarelor generații. Prin urmare, se impune exploatarea responsabilă a resurselor, identificarea riscurilor ce pot să apară în viitor și dezvoltarea unor soluții care să răspundă acestor provocări.

Strategiile de dezvoltare durabilă concepute de Koncylion permit beneficiarilor să dezvolte proiecte care generează rezultate pozitive pe termen lung.

Prețul poate influența decisiv decizia de cumpărare și implicit profitul. Mai mult decât atât, prețul unui produs sau serviciu contribuie la poziționarea pe piață și la formarea imaginii de brand, influențând inclusiv calitatea percepută de consumator. Prin urmare, strategia de preț este esențială în dezvoltarea unei afaceri de succes.

Koncylion elaborează strategii de preț adaptate obiectivelor de business, care susțin vânzările și contribuie la consolidarea brandului.

Dinamica pieței poate transforma capacitatea de adaptare în unul dintre cele mai importante atuuri pe care o companie le poate dezvolta. Drumul spre succes începe cu poziționare avantajoasă pe piață și continuă cu o abordare inteligentă a provocărilor ulterioare, fie că este vorba despre managementul riscurilor sau valorificarea unor oportunități.

Fiecare strategie de re/poziționare semnată Koncylion furnizează beneficiarilor reale avantaje competitive și direcții de dezvoltare orientate spre performanță.

Evoluția fiecărei industrii este direct influențată de variabile precum climatul socio-economic și raportul cerere-ofertă. Pe baza analizei sectorului vizat, o strategie sectorială furnizează reperele necesare pentru fundamentarea unei investiții sau adaptarea unei afaceri la dinamica pieței.

Koncylion elaborează strategii sectoriale care permit beneficiarilor să obțină cele mai bune rezultate posibile în raport cu resursele investite.

Un brand în care consumatorii au încredere crește valoarea unei afaceri. Oricare ar fi brandul  – brand de produs, de serviciu sau de organizație – strategia de branding are în vedere crearea unei experiențe de brand care să câștige încrederea consumatorilor și să-i fidelizeze, susținând astfel creșterea competitivității, a cotei de piață și a profitului.

Koncylion concepe strategii de branding complete, care accelerează dezvoltarea brandului și consolidează reputația și poziția pe piață.

Atragerea de investiții poate accelera extinderea unei companii sau implementarea unui program de dezvoltare locală. Strategia pentru atragerea investitorilor permite beneficiarului să pună în valoare potențialul de business de care dispune și să capteze interesul potențialilor investitori.

Koncylion construiește strategii pentru atragerea de investiții care creează conexiuni și transformă investițiile în proiecte durabile.

Înțelegerea și gestionarea corectă riscurilor creează avantaje competitive și susține creșterea performanțelor. Procesul de managementul strategic al riscurilor începe cu identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor și continuă cu dezvoltarea și implementarea instrumentelor de management potrivite, urmate de monitorizarea permanentă a factorilor de risc. Aceștia reprezintă principalii pași de urmat pentru a gestiona vulnerabilități și evenimente care pot influența negativ activitatea unei organizații.

Koncylion concepe strategii de management al riscurilor adaptate necesităților și obiectivelor individuale ale beneficiarilor săi. Astfel, furnizează soluții care permit abordarea provocărilor în mod inteligent și susțin dezvoltarea pe termen lung.

Dezvoltarea continuă este unul dintre obiectivele care definește organizațiile performante. Acestea investesc în mod constant în dezvoltare și își desfășoară activitatea ghidate de strategii care facilitează o creștere durabilă a performanțelor. Astfel, de la diagnoza competențelor actuale la crearea și derularea de programe de pregătire și de inovare, fiecare acțiune de eficientizare a proceselor de lucru și de creștere a productivității face parte din strategia pentru creșterea performanței.

Koncylion dezvoltă strategii pentru creșterea performanței care permit beneficiarilor – lideri, organizații sau companii –  să acceadă la noi niveluri de dezvoltare.

Organizațiile care adoptă abordări inovative în desfășurarea activității și în dezvoltare sunt cele care reușesc să transforme oportunitățile în rezultate excepționale. Aplicând o strategie de dezvoltare inovativă, adaptată obiectivelor și misiunii sale, o companie descoperă noi soluții, își îmbunătățește procesele de lucru, creează plusvaloare și poate uneori să schimbe lumea. Inovația diferențiază și accelerează succesul.

Koncylion elaborează pentru beneficiarii săi strategii de dezvoltare inovativă care facilitează dezvoltarea de servicii și produse remarcabile și susțin desfășurarea de proiecte cu impact social pozitiv.

Fie că procesul de inovare vizează un produs sau un proces, valorificarea inovării este un excelent catalizator pentru îmbunătățirea performanțelor. Implementarea unei strategii de valorificare a inovării accelerează dezvoltarea și generează avantaje competitive durabile.

Koncylion concepe strategii de valorificare a inovării care generează maximum posibil de beneficii pentru organizații și clienții acestora.

Atunci când este efectuată în baza unei strategii personalizate, comunicarea convinge, vinde și rezolvă situații de criză. Strategia de comunicare susține dezvoltarea brandului și a relațiilor cu publicul intern și/ sau extern. Astfel, de la mesaje la decizii de business, fiecare acțiune de comunicare contribuie la îndeplinirea obiectivelor.  

Koncylion concepe și implementează strategii de comunicare care dau voce brandurilor,  stimulează vânzările sau rezolvă probleme apărute în viața organizațiilor.

Fidelizarea clienților este esențială pentru dezvoltarea oricărei afacerii. Strategia de fidelizare susține construirea unor relații durabile, mutual avantajoase, care determină consolidarea poziției pe piață, asigură un volum constant de vânzări, crește frecvența de cumpărare și implicit cifra de faceri. Totodată, poate transforma cliențiii fideli în cei mai eficienți ambasadori ai unui brand sau ai unei cauze.

Koncylion dezvoltă pentru beneficiarii săi strategii și instrumente de fidelizare a clienților care câștigă loialitatea acestora, îmbunătățesc experiența de interacțiune cu brandul și stimulează consumul.

Când extinderea pe noi piețe reprezintă următorul nivel în dezvoltarea unei organizații, fiecare pas în noul spațiu competitiv poate fi decisiv. Strategia de extindere pe una sau mai multe piețe străine se adresează atât companiilor care doresc să acceseze noi piețe de desfacere, cât și celor care își propun o relocare cu scopul de a reduce costurile de producție. Strategia ghidează pașii de extindere în noul mediu de business și facilitează totodată decizii profitabile.

Koncylion elaborează strategii de extindere pe noi piețe prin care identifică și valorifică oportunități de dezvoltare și asigură beneficiarilor consultanță specializată pentru o abordare calculată a acestor piețe.

Provocările pe care societatea le întâmpină necesită principii și practici care să genereze schimbări pozitive în timp util. Prin urmare, este esențială elaborarea unor politici publice care să răspundă pragmatic problemelor identificate și obiectivelor formulate.

Aplicând o abordare participativă, Koncylion furnizează asistență pentru elaborare de politici publice și implementare a proiectelor aferente, sprijinind administrațiile publice să dezvolte comunități cu o mai bună calitate a vieții.

Fie că vorbim despre un startup sau despre următorul pas în evoluția unei organizații, ambele scenarii necesită o strategie de dezvoltare de produse și/ sau servicii construită în jurul unor obiective SMART. Atât pentru lansarea unor produse și/ sau servicii noi, extinderea gamei sau înlocuirea produselor aflate într-o etapă finală din ciclul de viață.

Koncylion concepe strategii de dezvoltare de produse și/ sau servicii cu înaltă rentabilitate, care generează plusvaloare.

Nevoia de a crește competitivitatea și productivitatea, implementarea unor procese și instrumente de lucru noi sau restructurarea reprezintă doar câteva dintre provocările ce pot interveni în viața unei organizații. Strategia de dezvoltare organizațională facilitează tranziția de la provocare la performanță.

Aplicând o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă, Koncylion elaborează strategii de dezvoltare organizațională care produc schimbări pozitive și o creștere durabilă a performanțelor.

Clienți noi, vânzări mai bune, un brand cu notorietate pozitivă, oricare ar fi obiectivele unei organizații în mediul online, îndeplinirea acestora începe cu dezvoltarea unei strategii online/ digitale. Elaborată, implementată și optimizată corect, strategia facilitează interacțiunea cu publicul țintă și susține evoluția digitală a brandului.

Koncylion dezvoltă pentru beneficiarii săi strategii online/ digitale orientate către conversie, care generează performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Deciziile avantajoase sunt fundamentate pe o abordare strategică a cheltuielilor operaționale. O strategie personalizată de optimizare a costurilor ajută organizațiile să își atingă obiectivele prin valorificarea planificată a investițiilor, o mobilizare eficientă a resurselor și creșterea eficienței financiare.

Koncylion concepe strategii de optimizare a costurilor care ajută organizațiile să răspundă calculat provocărilor și să obțină performanțe economice direct proporționale cu investițiile realizate.

Drumul de la oportunitate la rezultate pozitive sau profit începe cu planificarea detaliată a activităților de marketing: de la promovare la distribuția și vânzarea de produse, prestarea de servicii sau elaborarea și implementarea unor proiecte care produc schimbări în bine. Planul de marketing definește obiectivele și pașii de acțiune, luând în calcul toate costurile operaționale și de dezvoltare, precum și oricare alte variabile sau factori influențatori.

Koncylion realizează pentru beneficiarii săi planuri de marketing care transformă oportunitățile în obiective îndeplinite.

Mesajele potrivite, transmise eficient, generează conversații productive, notorietate pozitivă și  determină acțiuni favorabile. Prin urmare, comunicarea planificată – fie că este vorba despre proiecte de informare publică sau de promovare comercială – este esențială în derularea unor campanii de succes.

Planurile dezvoltate de Koncylion răspund pragmatic obiectivelor de comunicare ale beneficiarilor și susțin dezvoltarea acestora.

Pentru a genera maximum de impact posibil, fiecare acțiune de comunicare necesită canale media adecvate și o difuzare corelată cu stilul de viață și preferințele media specifice publicului vizat. Planul media sau media planning-ul include platformele media (Internet, Radio, TV, publicații scrise), selecția de programe potrivite segmentelor de piață aflate în target, planificarea activităților de comunicare (durata campaniei, intervale orare, frecvență de difuzare) și distribuția bugetului aferent.

Koncylion elaborează planuri media care valorifică mesajele și asigură beneficiarilor inclusiv servicii de negociere și achiziție de spațiu publicitar.

Rezultatele remarcabile au la bază decizii de management calculate. Astfel, luând în calcul  fiecare variabilă privind piața sau mediul de activitate vizat, planul de management stabilește pașii  pentru îndeplinirea obiectivelor și ghidează beneficiarul în parcurgerea lor.

Koncylion dezvoltă planuri de management care facilitează rezolvarea provocărilor apărute în viața organizațiilor și accelerează dezvoltarea acestora.

STUDIU DE CAZ - Strategie de marketing

O companie din domeniul pharma a contractat Koncylion în vederea  dezvoltării unui brand destinat unei game noi de produse, unice pe piața din Europa. Compania a furnizat doar numele, produsele și informațiile medicale specifice acestora.

În vederea construirii noului brand, au fost stabilite etape și obiective clare. Astfel, pentru elaborarea strategiilor și a planurilor necesare, s-au implementat mai multe tipuri de studii și analize, atât secundare, cât și primare, fiind realizate inclusiv interviuri în profunzime în rândul pacienților. Au fost efectuate analiza sectorului pharma, analiza concurenței indirecte, dar și analiza comportamentului de consum.

Cercetările realizate au furnizat informațiile care au permis crearea strategiei de brand. Aceasta a cuprins stabilirea poziționării pe piață, identificarea canalelor de distribuție, crearea identițății vizuale și dezvoltarea strategiei de comunicare integrată.

”Koncylion a reușit să transforme o idee cu potențial într-un brand de real succes, ale cărui produse sunt foarte apreciate de consumatori. Am câștigat notoritate în timp scurt, produsele noastre sunt căutate și am reușit să aducem o contribuție importantă în educația pentru sănătate.”

Testimonial Beneficiar  – Elaborare și implementare strategie de marketing, 2014-2015

servicii_koncylion_studii_de_piata_si_sondaje_de_opinie

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_analize_big2

Cele mai bune decizii manageriale sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a factorilor implicați și a mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, rezultatele analizelor oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_strategii_planuri

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. Astfel, pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_marketing_design_comunicare_pr_branding

Piața de consum a devenit un teritoriu vast, în care procesul de vânzare este o misiune de cucerire. Pentru a îndeplini misiunea, sunt necesare concepte de marketing inedite și instrumente eficiente.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_training

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltare continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_consultanta_in_management

Proiectele de succes au la bază decizii bine calculate și resurse valorificate inteligent. În consecință, modelul de management aplicat într-o organizație este decisiv, iar serviciile de consultanță în management pot face diferența între eșec și rezultate remarcabile.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_solutii_online

Prezența în mediul online este astăzi o necesitate, nu doar o simplă opțiune. Tehnologiile digitale deschid noi orizonturi și facilitează dezvoltarea, comunicarea și comerțul. Astfel, prin soluțiile online potrivite se accelerează îndeplinirea obiectivelor.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_a-z

Serviciile oferite de Koncylion generează performanță măsurabilă și deschid calea spre noi orizonturi ale dezvoltării. De la stabilirea obiectivelor la îndeplinirea misiunii. Consultă lista serviciilor Koncylion afișate în ordine alfabetică.

Citește mai mult >

ABORDARE

Performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Koncylion aplică o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă. Analizează totul la 360 de grade și își asumă proiectele de la A la Z. De la viziune la implementare, utilizând inclusiv instrumente proprii de lucru.

Citește mai mult >

Aviația militară necesită pasiune, antrenamente cu mii de ore de zbor și o echipă perfect sincronizată, dedicată misiunii.

Koncylion respectă aceleași principii. Și la fel ca în aviație, stabilește obiective clare și planifică fiecare operațiune cu precizie. Analizează toate condițiile pentru desfășurarea misiunii, identifică riscuri și furnizează soluții eficiente, asigurând beneficiarului servicii complete de consultanță.

Koncylion își asumă rolul de aliat, pe care îl îndeplinește având drept țintă performanța.