Studii de piață & sondaje

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii. 

Koncylion abordează pragmatic fiecare cercetare – studiu de piață sau sondaj de opinie – și oferă răspunsuri relevante la întrebări privind publicul țintă. Koncylion identifică cine este, cum gândește, ce își dorește acesta și cum se raportează la branduri, servicii și produse. Astfel, descoperă și analizează comportamentul social și obiceiurile sale de consum.

Studiile de piață și sondajele realizate de Koncylion furnizează Beneficiarului, în timp util, coordonate corecte și perspective bine fundamentate despre publicul de interes.

studii

STUDII TELEFONICE

Când timpul pune presiune, studiile telefonice oferă coordonate precise pentru decizii rapide și calculate.

Koncylion desfășoară studii prin telefon utilizând baze de date relevante, atent selectate, iar comunicarea cu respondenții este realizată de operatori cu experiență, urmând proceduri bine stabilite. Informațiile colectate sunt apoi centralizate în rapoarte care stabilesc repere sigure.

Prin avantajele oferite – perioadă scurtă de implementare, raportare intermediară în timp real, date cu valoare de insight – studiile telefonice realizate de Koncylion facilitează îndeplinirea rapidă a obiectivelor.

STUDII ÎN TEREN

Fie că este vorba despre investiții private sau despre alocarea responsabilă a banilor publici, studiile în teren furnizează date complexe, esențiale pentru dezvoltarea unor proiecte de succes.

Koncylion realizează studii în teren atât în spații publice, pe stradă, cât și în spații private, în instituții, în companii, în spații comerciale sau la domiciliul respondenților. Datele obținute sunt apoi prelucrate și centralizate în rapoarte care ghidează corect spre îndeplinirea misiunii.

Studiile în teren organizate și implementate de Koncylion acoperă orice mediu de interes în timp util și livrează informații corecte, care pot susține decizii și strategii.

STUDII ONLINE

În dezvoltarea unor produse și servicii sau în implementarea unor proiecte de interes public, studiile online își dovedesc utilitatea prin posibilitatea de a strânge date de la distanță, prin abordarea exclusivă a publicului țintă.

Koncylion creează și desfășoară studii online utilizând platforme proprii, create special pentru cercetările în cauză, precum și rețele sociale sau alte aplicații digitale disponibile.

Studiile online realizate de Koncylion permit beneficiarului să depășească barierele geografice și să obțină răspunsurile căutate alocând un buget moderat.

STUDII CALITATIVE

Studiile Fishbowl sunt focus group-urile în care se aplică metoda acvariului sau metoda interacțiunii observate. Sunt studii calitative, realizate îndeosebi atunci când se testează potențialul de succes pe piață al unui produs sau serviciu nou.

Metoda implică participarea a două grupuri care își asumă pe rând rolul de grup subiect și grup observator, analizând interacțiunile și discuțiile celuilalt grup, pentru ca mai apoi, pe baza observațiilor înregistrate, să fie trasate concluziile. Astfel, se observă comportamentul, modul în care membrii fiecărui grup se influențează reciproc, discută și emit judecăți despre subiectul, produsul sau serviciul supus cercetării.

Koncylion desfășoară studii de tip fish-bowl prin care se obțin date calitative care pot influența decisiv strategia de produs prin stabilirea de noi coordonate și direcții de dezvoltare.

 

Studiile realizate pe bază de focus group-uri cu 2 moderatori convergenți sunt studii care explorează idei, opinii și soluții în mod organizat.

Fiecare dintre cei doi moderatori au câte un rol bine defenit. Unul dintre ei este responsabil cu desfășurarea propriu-zisă a focus-group-ului, fiind cel care încurajează și întreține conversația și exprimarea liberă a ideilor. Al doilea moderator îndeplinește rolul de arbitru și intervine atunci când discuția se abate de la subiect mai mult decât este acceptat.

Koncylion realizează studii cu moderatori convergenți cu experiență îndelungată, care valorifică discuțiile de grup și obțin informații esențiale, care facilitează drumul spre rezultatele urmărite.

Cercetarea calitativă prin focus group cu 2 moderatori combatanți este un studiu cu rată mică de non-răspunsuri, care oferă perspective clare, argumentate, privind subiectul de interes.

Focus group-ul este coordonat de doi moderatori cu opinii diferite, care se poziționează în mod intenționat în tabere adverse. Respondenții trebuie să aleagă una din cele două tabere și să își motiveze alegerea. Acest tip de studiu prezintă avantajul de a reduce presiunea grupului resimțită de respondenți. Orice alegere și opinia aferentă au acceptul uneia dintre tabere și vor fi susținute de aceasta.

Koncylion organizează focus-group-uri cu moderatori combatanți care identifică opinii, riscuri și oportunități care privesc subiectul supus cercetării și aduc în prim-plan date calitative care pot genera soluții.

Studiile efectuate în cadrul unor focus group-uri cu moderatori respondenți presupun implicarea activă a respondenților prin asumarea temporară a rolului de moderator. Aceștia pot deveni moderatori pentru o anumită perioadă de timp și au astfel libertatea de a conduce conversația și de a descoperi noi insight-uri.

Atunci când grupul include persoane extrovertite, care comunică deschis și se simt confortabil în postura de moderator, studiul poate fi un real succes prin multitudinea de răspunsuri provocate și varietatea lor. Moderatorul care coordonează focus group-ul observă și intervine doar dacă este cazul, pentru a păstra discuția în liniile de interes.

Koncylion concepe și implementează studii calitative cu moderatori respondenți care supun unor dezbateri constructive idei, probleme, produse și servicii și îndrumă beneficiarul în atingerea obiectivelor.

Client focus group-urile sunt studii efectuate în prezența beneficiarului sau a mai multor reprezentanți ai beneficiarului.

Abordarea permite acestuia să își cunoască mai bine organizația, clienții sau subiectul cercetat și să obțină feedback direct. Implicat îndeaproape în desfășurarea focus group-ului, beneficiarul are posibilitatea să observe în detaliu comportamentul respondenților și să analizeze inclusiv reacții non-verbale.

Koncylion realizează studii calitative de tip client focus group care oferă beneficiarului date esențiale în implementarea unor decizii care să conducă spre performanță.

Studiile calitative realizate prin mini focus group-uri implică participarea unui număr relativ mic de respondenți în comparație cu focus group-ul clasic: 5-6 în loc de 10-12. Aceste focus group-uri pot fi coordonate mai ușor, iar durata culegerii și prelucrării datelor este mult diminuată.

Studiile cu grupuri restrânse de respondenți sunt recomandate pentru companiile care doresc să urmărească în mod constant, cu o anumită frecvență, percepția clienților față de produsul sau serviciile furnizate și să obțină feedback rapid.

Koncylion organizează mini focus group-uri care generează răspunsuri relevante, esențiale în armonizarea strategiei de business cu obiectivele beneficiarului și cu necesitățile consumatorului.

Focus group-urile online se desfășoară prin intermediul Internetului și al platformelor de comunicare specifice, cum ar fi cele care permit apeluri video.

Acestea sunt utilizate pentru a aduce împreună respondenții, în condițiile în care o întâlnire face to face cu toți participanții la studiu ar fi imposibilă din cauza distanțelor geografice. De asemenea, acest tip studiu calitativ este folosit  atunci când sunt selectați respondenți cu un anumit profil, ale căror opinii, cunoștințe sau experiențe de viață sau de lucru prezintă valoare deosebită, fapt pentru care nu se poate apela aleatoriu la persoane din rândul populației.

Koncylion desfășoară focus group-uri online prin care descoperă opinii avizate și perspective noi, menite să ofere beneficiarului argumente și repere în luarea unor decizii sau elaborarea unei strategii.

Interviurile în profunzime sau cercetările de adâncime, așa cum mai sunt cunoscute, au la bază discuții ample, care sunt înregistrate și transcrise. Acestea au loc sub forma unor conversații libere, care urmăresc unul sau mai multe subiecte și permit respondenților să răspundă în detaliu și să exprime liber puncte de vedere pe care ar fi fost reticienți să le facă publice în cadrul unui grup.

Deoarece gândurile și acțiunile unei persoane sunt deseori influențate sau determinate de ceea ce simte, de sistemul personal de valori și de experiențele proprii, prin aplicarea acestui tip de interviu și a tehnicilor de intervievare specifice, se urmărește inclusiv identificarea și înțelegerea sentimentelor, atitudinilor și a trăirilor în raport cu subiectul supus cercetării.

Interviurile în profunzime realizate și aplicate de Koncylion generează un volum mare de informații complexe, care permit o mai bună înțelegere a modului în care respondentul se raportează la o anumită temă, un produs sau un serviciu.

STUDII CANTITATIVE

Orice investiție de succes are la bază decizii bine calculate. De aceea, pentru a valorifica în cel mai avantajos mod posibil capitalul investit, sunt necesare identificarea oportunităților și a riscurilor, analiza cererii și ofertei existente pe piață, înțelegerea potențialilor clienți și a comportamentului lor de consum, precum și studierea celorlalți factori care pot influența investiția.

Koncylion desfășoară studii pentru fundamentarea de investiții prin care sprijină organizațiile private și administrațiile publice să dezvolte proiecte durabile, cu înaltă rentabilitate.

Serviciile și produsele care se bucură de apreciere sunt create în acord cu preferințele consumatorului. Înțelegerea comportamentului de consum implică identificarea și analiza mai multor factori: profilul socio-demografic al consumatorului, mărci preferate, contexte de consum, volum, frecvență de utilizare sau de consum, disponibilitate de plată, canale de informare despre respectivele produse sau servicii.

Koncylion realizează studii privind comportamentul de consum care permit beneficiarului să dezvolte, să promoveze și să vândă servicii sau produse competitive, care generează profit.

Notorietatea este unul dintre indicatorii de performanță care pot influența decisiv o strategie de comunicare sau de dezvoltare. Fie că este vorba despre un produs, un serviciu, o companie sau o persoană, evaluarea brand awareness-ul implică: identificarea gradului de notorietate pe piață, a imaginii create în percepția consumatorului și implicit a încrederii de care se bucură în rândul publicului țintă sau a locului pe care îl ocupă în preferințele acestuia.

Astfel, prin cercetările efectuate, Koncylion furnizează beneficiarului perspective și repere pentru a dezvolta un brand a cărui notorietate generează rezultate de excepție.

Dezvoltarea de noi produse sau servicii care să pătrundă cu succes pe piață implică elaborarea unor strategii și planuri. În vederea realizării acestora, pot fi necesare analiza sectorului de activitate vizat, identificarea furnizorilor de materii prime și a altor resurse necesare, a canalelor de distribuție, a costurilor și a surselor de finanțare disponibile, analiza concurenței și a consumatorului.

Koncylion concepe și desfășoară studii de fundamentare pentru dezvoltarea de produse și servicii care corespund preferințelor de consum și dobândesc o poziție concurențială avantajoasă.

Ancheta sociologică reprezintă o metodă de cercetare care poate furniza datele esențiale în elaborarea unei strategii sau în fundamentarea unor decizii. Informațiile pot fi colectate prin intermediul chestionarului – față în față cu respondentul, la telefon sau online – precum și prin metoda observației sau prin experiment. De asemenea, anchetele complexe pot include mai multe metode combinate. În toate abordările aplicate pentru culegerea informațiilor sunt utilizate eșantioane reprezentative și tehnici științifice care permit extrapolarea rezultatelor.

Prin datele culese și analizate în cadrul anchetelor sociologice realizate, Koncylion furnizează beneficiarului informațiile statistice necesare pentru fundamentarea corectă a proiectelor și îndeplinirea obiectivelor.

Testările sunt utilizate ca metode de cercetare pentru a studia reacțiile publicului sau ale consumatorilor prin interacțiunea directă cu un produs, un serviciu sau cu subiectul supus testului.  Testările pot avea loc în spații publice, pe stradă sau în spații private, în condiții de laborator sau în medii controlate. Astfel, cunoscând experiențele și percepții participanților, pot fi emise apoi concluzii privind gradul de interes sau cel de satisfacție, pot fi efectuate proiecții financiare privind vânzările sau pot fi adoptate noi măsuri de dezvoltare.

Koncylion desfășoară pentru beneficiarii săi testări complexe prin care analizează modul de utilizare, calitatea percepută, impactul și potențialul de succes al produselor, serviciilor, mesajelor sau ideilor testate.

Studiile de satisfacție a clienților vizează identificarea opiniilor cu privire la calitatea sau caracteristicile unor produse sau servicii, în vederea îmbunătățirii acestora. Feedbackul obținut în cadrul studiilor facilitează o mai bună cunoaștere a necesităților consumatorului și a experienței sale de utilizare sau de cumpărare.

Studiile privind satisfacția clienților realizate de Koncylion furnizează beneficiarului coordonatele pentru dezvoltarea de produse sau servicii de calitate superioară celor prezente, care să determine un grad mai mare de satisfacție a consumatorului.

STUDIU DE CAZ - Studii, primar cantitativ și calitativ

Un producător de băuturi spirtoase are în plan dezvoltarea noii strategii de produs și a strategiei de marketing. Pentru fundamentarea acestora, îi este necesară o analiză a  comportamentului de consum, în cadrul căreia să fie urmăriți factori precum: mărci preferate, contexte de consum, fidelitate, frecvență de consum, canale de informare cu privire la băuturile spirtoase etc.

În vederea colectării datelor, Koncylion a propus atât realizarea unui studiu primar, cât și a unei analize secundare. Astfel, studiul cantitativ a fost desfășurat pe un eșantion regional reprezentativ, în mediul urban și rural, iar studiul calitativ a inclus focus group-uri, inclusiv testări oarbe de produs (blind-testing), comparative, pe mărci concurente, dar și o analiză a identității vizuale și a ambalajului.

În urma studiilor de piață efectuate, pe baza informațiilor centralizate în raportul de cercetare și în conformitate cu preferințele și obiceiurile de consum identificate, au fost dezvoltate noua strategie de produs, designul ambalajului și strategia de marketing.

”Prin studiile de piață desfășurate, Koncylion ne-a oferit informațiile de care aveam nevoie pentru a ne promova cu succes produsele. Având portretul consumatorului nostru, știm cum trebuie să arate ambalajul produsului și cum îl vom convinge să cumpere.”

Testimonial Beneficiar  – Studii primare, 2016

servicii_koncylion_studii_de_piata_si_sondaje_de_opinie

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_analize_big2

Cele mai bune decizii manageriale sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a factorilor implicați și a mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, rezultatele analizelor oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_strategii_planuri

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. Astfel, pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_marketing_design_comunicare_pr_branding

Piața de consum a devenit un teritoriu vast, în care procesul de vânzare este o misiune de cucerire. Pentru a îndeplini misiunea, sunt necesare concepte de marketing inedite și instrumente eficiente.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_training

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltare continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_consultanta_in_management

Proiectele de succes au la bază decizii bine calculate și resurse valorificate inteligent. În consecință, modelul de management aplicat într-o organizație este decisiv, iar serviciile de consultanță în management pot face diferența între eșec și rezultate remarcabile.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_solutii_online

Prezența în mediul online este astăzi o necesitate, nu doar o simplă opțiune. Tehnologiile digitale deschid noi orizonturi și facilitează dezvoltarea, comunicarea și comerțul. Astfel, prin soluțiile online potrivite se accelerează îndeplinirea obiectivelor.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_a-z

Serviciile oferite de Koncylion generează performanță măsurabilă și deschid calea spre noi orizonturi ale dezvoltării. De la stabilirea obiectivelor la îndeplinirea misiunii. Consultă lista serviciilor Koncylion afișate în ordine alfabetică.

Citește mai mult >

ABORDARE

Performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Koncylion aplică o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă. Analizează totul la 360 de grade și își asumă proiectele de la A la Z. De la viziune la implementare, utilizând inclusiv instrumente proprii de lucru.

Citește mai mult >

Aviația militară necesită pasiune, antrenamente cu mii de ore de zbor și o echipă perfect sincronizată, dedicată misiunii.

Koncylion respectă aceleași principii. Și la fel ca în aviație, stabilește obiective clare și planifică fiecare operațiune cu precizie. Analizează toate condițiile pentru desfășurarea misiunii, identifică riscuri și furnizează soluții eficiente, asigurând beneficiarului servicii complete de consultanță.

Koncylion își asumă rolul de aliat, pe care îl îndeplinește având drept țintă performanța.