Studiu de caz – Campanie de comunicare dedicată dezvoltării durabile a unor comunități locale

O organizație non-profit a contractat Koncylion pentru a implementa o campanie de comunicare dedicată dezvoltării durabile a unor comunități locale. Campania a inclus servicii de promovare și organizare a activităților cuprinse într-un proiect dedicat ariilor naturale protejate aflate în custodia organizației.

Obiectivul proiectului constă în protejarea și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate prin elaborarea și implementarea unui cadru de management adecvat al sitului, care include o gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a speciilor existente în sit.

Grupul țintă al proiectului este format din comunitățile locale de pe teritoriul sau din vecinătatea ariilor naturale protejate (din județele Buzău și Brăila): locuitorii comunelor, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, cadre didactice, elevi, agenți economici sau reprezentanți ai companiilor cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, asociații ale fermierilor, ONG-uri locale etc.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

ABORDARE & SOLUȚII

Urmărind creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul comunităților locale din arealul vizat, Koncylion a organizat și a promovat următoarele activități: conferința de lansare a proiectului, întâlniri publice cu membri ai grupului țintă, ateliere de lucru cu elevii și concursuri educative.

În cadrul acestor evenimente, Koncylion a dezvoltat platforma de comunicare online dedicată promovării proiectului (programare web, design & editare content) și a realizat filmul documentar al ariilor naturale protejate. Totodată, Koncylion a asigurat atât serviciile de logistică necesare, precum și serviciile de grafică și editare a contentului pentru materialele de promovare tipărite.

De asemenea, pe tot parcursul proiectului, Koncylion a oferit Beneficiarului consultanță în implementarea și optimizarea campaniei de promovare, pentru a maximiza impactul în rândul publicului țintă.

REZULTATE

Acțiunile de comunicare realizate cu sprijinul Koncylion au facilitat creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul publicului țintă, protejarea ariilor naturale incluse în proiect și crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale vizate.

servicii_koncylion_studii_de_piata_si_sondaje_de_opinie

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_analize_big2

Cele mai bune decizii manageriale sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a factorilor implicați și a mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, rezultatele analizelor oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_strategii_planuri

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. Astfel, pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_marketing_design_comunicare_pr_branding

Piața de consum a devenit un teritoriu vast, în care procesul de vânzare este o misiune de cucerire. Pentru a îndeplini misiunea, sunt necesare concepte de marketing inedite și instrumente eficiente.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_training

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltare continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_consultanta_in_management

Proiectele de succes au la bază decizii bine calculate și resurse valorificate inteligent. În consecință, modelul de management aplicat într-o organizație este decisiv, iar serviciile de consultanță în management pot face diferența între eșec și rezultate remarcabile.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_solutii_online

Prezența în mediul online este astăzi o necesitate, nu doar o simplă opțiune. Tehnologiile digitale deschid noi orizonturi și facilitează dezvoltarea, comunicarea și comerțul. Astfel, prin soluțiile online potrivite se accelerează îndeplinirea obiectivelor.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_a-z

Serviciile oferite de Koncylion generează performanță măsurabilă și deschid calea spre noi orizonturi ale dezvoltării. De la stabilirea obiectivelor la îndeplinirea misiunii. Consultă lista serviciilor Koncylion afișate în ordine alfabetică.

Citește mai mult >

ABORDARE

Performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Koncylion aplică o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă. Analizează totul la 360 de grade și își asumă proiectele de la A la Z. De la viziune la implementare, utilizând inclusiv instrumente proprii de lucru.

Koncylion susține și aplică în procesul de lucru principiul THETRIANGLE. Acesta are la bază ideea conform căreia cea mai sigură și eficientă soluție pentru dezvoltarea unei Organizații se află la intersecția dintre așteptările Clientului final cu viziunea și dorințele Beneficiarului și cu experiența Koncylion în conceperea și implementarea strategiilor.

Citește mai mult >