TERMENI ȘI CONDIȚII

S.C. KONCYLION S.R.L.
Cod fiscal: 32163308, Atribut fiscal: RO
ONRC: J22/1452/2013
Banca: ING Bank, Cont: RO88 INGB 0000 9999 0435 0165
Cont Trezoreria Municipiului Iași
Sediul social: Iaşi, şos. Bârnova, nr. 56
Punct de lucru: Blvd. Poitiers nr. 10, Centrul Științific și Tehnologic Tehnopolis, et. 2

Prin accesarea www.koncylion.com (denumit în continuare Site-ul), acceptaţi, implicit şi necondiţionat, condiţiile generale de acces şi utilizare de mai jos (denumite în continuare Condiţiile Generale) şi toate prevederile legale aplicabile.

Drepturi de autor și marcă înregistrată

Drepturile de autor asupra conţinutului Site-ului aparţin SC KONCYLION SRL. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate, sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în Site sunt proprietatea SC KONCYLION SRL sau a unor terţi care au autorizat SC KONCYLION SRL să le utilizeze.

Modelele şi lucrările prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale Site-ului şi ale lucrărilor şi modelelor care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SC KONCYLION SRL, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii despre servicii

Site-ul constituie o prezentare generală a serviciilor furnizate de SC KONCYLION SRL. SC KONCYLION SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul Site, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a Site-ului, fără ca modificările să atragă răspunderea legală a SC KONCYLION SRL.

Confidenţialitate

Koncylion își asumă prin contract responsabilitatea privind confidențialitatea datelor și a proiectelor desfășurate pentru beneficiarii săi.

Succesul clienților noștri este întotdeauna prioritar. Pentru că reușita lor ne definește. Prin urmare, nu facem publice informații care pot aduce prejudicii sau dezavantaje în raport cu ceilalți competitori.

Păstrăm cu strictețe confidențialitatea și ne asumăm răspunderea de proteja identitatea și activitatea beneficiarilor, fără a divulga nici o informație în lipsa unui acord.

Limitarea răspunderii

Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC KONCYLION SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea Site-ului sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul Site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Informaţiile asupra serviciilor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de SC KONCYLION SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.